Rozhovory

Rozhovor s E. Pittichom

25.08.2014 00:00
1. Na úvod nám povedzte niečo o sebe. Som rodený Bratislavčan 40-ho roku minulého storočia. Maturoval som v Krasňanoch, ktoré sme neviem prečo volali Habešom (možno vtom čase pre ne ešte netypickú veľkoplošnú bytovú zástavbu). Univerzitu som...

Rozhovor s R. Vokálom

25.08.2014 00:00
1) Na úvod nám povedzte čo to o sebe. Mám 27 rokov, vyštudoval som strategický manažment na Fakulte Manažmentu Univerzity Komenského, pracujem ako IT projektový manažér v Tatra banke a milujem všetky formy a spôsoby lietania, outdoor aktivít, vodných...

Rozhovor s J. Grygarom

25.08.2014 00:00
1.) Na úvod nám povedzte niečo o sebe.            O astronomii jsem se začal zajímat v 9 letech, kdy jsem se rozhodl, že budu astronomem. Učil jsem se kvůli tomu navíc matematiku a po maturitě jsem šel...

Rozhovor s L. Hricom

25.08.2014 00:00
1) Na úvod nám povedzte niečo o sebe. Astronómiou sa zaoberám celý život od 6 rokov, po štúdiu fyziky som nastúpil pracovať na Astronomický ústav SAV, kde pracujem už 38 rokov. Okrem vedeckej práce sa starám aj o mládež, píšem do Kozmosu a Quarku, už vyše...

Rozhovor s Š. Kürtim

25.08.2014 00:00
1) Na úvod nám povedzte niečo o sebe. Pracujem vo verejnej správe a radím záujemcom o úvery zo Štátneho fondu rozvoja bývania. Vyštudoval som odbor Matematické metódy v ekonomike na Ekonomickej univerzite v Bratislave. Žijem s rodinou v Nových...

Rozhovor s M. Vidovencom

25.08.2014 00:00
1) Na úvod nám povedzte niečo o sebe? Aby som neodradil čitateľov od ďalšieho čítania, snáď len toľko, že štvrťstoročie pôsobím v Slovenskej ústrednej hvezdárni a prevažnú časť môjho pôsobenia som strávil popularizáciou astronómie a prácou...

Rozhovor s P. Kráčalíkom

25.08.2014 00:00
1) Na úvod nám povedzte niečo o sebe. Som spoluzakladateľom a predsedom Astronomického klubu Bratislava, člen Slovenskej astronomickej spoločnosti pri SAV a člen predsedníctva Rady mládeže bratislavského kraja. V minulosti som bol porotcom...