Rozhovor s M. Vidovencom

25.08.2014 00:00
1) Na úvod nám povedzte niečo o sebe?
Aby som neodradil čitateľov od ďalšieho čítania, snáď len toľko, že štvrťstoročie pôsobím v Slovenskej ústrednej hvezdárni a prevažnú časť môjho pôsobenia som strávil popularizáciou astronómie a prácou s mládežou. Snažím sa jej rozumieť a snažím sa konať a vyjadrovať tak, aby mi aj ona rozumela.
 
2) Kto alebo čo Vás viedlo k astronómií ?
Bola to trochu náhoda. Vždy som inklinoval k prírodným vedám, rád som mal fyziku, matematiku. Na druhej strane som veľmi rád čítal literatúru, ktorá sa zaraďuje k tým náročnejším. Tak sa stalo, že som vyštudoval odbor filozofia – fyzika. Pochádzam z hurbanovského regiónu a po ukončení štúdia som mal to šťastie, že vo hvezdárni v Hurbanove potrebovali človeka na popularizáciu astronómie, tak som tam v roku 1989 nastúpil.
 
3) Čo Vás na astronómií najviac zaujíma?
Počas mojich začiatkov v hurbanovskej hvezdárni to bola kozmológia, postupne ma však viac pohltila práca popularizátora, takže to potom boli hlavne pozorovania pre verejnosť s občasným fotením pre vlastné potešenie.
 
4) Čo by ste robil keby ste nebol astronóm?
Ťažká otázka. Pôvodne som sa chcel venovať hlavne filozofii, mal som namierené na akademickú pôdu. V dobe keď to bolo aktuálne sa však v tejto oblasti značne preferovala ideológia, čo ma nakoniec od tohto zámeru odradilo. Takže asi filozof.
 
5) Aké je Vaše postavenie v Slovenskej ústrednej hvezdárni?
Momentálne som v pozícii generálneho riaditeľa.

6) Súťažili ste v detstve v astronomických súťažiach?
Astronomických nie. Zúčastňoval som sa matematickej a tiež fyzikálnej olympiády. Ak si dobre spomínam úspešnejší som bol v matematickej.
 
7) Ako a kedy vznikla súťaž Čo vieš o hviezdach?
Niekoľko ročníkov prebehlo v sedemdesiatych a osemdesiatych rokoch.
 
8) Kedy sa súťaž Čo vieš o hviezdach začala organizovať na celoslovenskej úrovni?
Pravidelne, na celoštátnej úrovni, túto súťaž organizujeme od roku 1991.

 
 
M. Vidovenec
 
9) Ako a kedy vznikol nápad táborov Letný astronomický tábor a Zraz mladých astronómov?
Zraz mladých astronómov je podujatie, ktoré sa nesie takmer celou novodobou érou existencie Slovenskej ústrednej hvezdárne. Hneď od začiatku sa stal jednou z nosných akcií hvezdárne. Prešiel radom úprav, od obrovských stanových táborov cez medzinárodné stretnutie mladých astronómov až k dnešnej podobe. Upustili sme od stanových táborov. Počet účastníkov sa ustálil na úrovni okolo 30 a zúčastňuje sa ho mládež od 15 rokov. Letný astronomický tábor je určený pre školopovinnú mládež do 15 rokov, pôvodne začal ako sústredenie víťazov finále súťaže „Čo vieš o hviezdach?“ začiatkom 90-tych rokov. Aj v súčasnosti sa na ňom zúčastňujú finalisti vedomostnej súťaže, ale je otvorený aj ostatným záujemcom o astronómiu. Limitovaný je však počet účastníkov. Ten sa odvíja od rozpočtových možností.
 
10) Aký máte najkrajší zážitok z pozorovania?
Bolo to pozorovanie úplného zatmenia Slnka v Maďarku v roku 1999.
 
11) S akou významnou osobnosťou svetovej astronómie by ste sa chceli stretnúť?
Na túto otázku sa odpovedá ťažko. Tých stretnutí s rôznymi významnými osobnosťami som absolvoval niekoľko a môžem povedať, že každé ma niečím obohatilo. Teším sa na každé nové stretnutie s ľuďmi, ktorí si robia svoju prácu poctivo, rozumejú jej a niečo v danej oblasti dosiahli. Nakoniec je to jedno, či daný človek je mediálne známy alebo nie. Som rád, že som mal možnosť sa stretnúť a hovoriť s Arthurom C. Clarkom. Toto stretnutie považujem za výnimočné.  
 
12) Ktoré svetové observatórium by ste chceli navštíviť?
Určite sú to obrie teleskopy v Čile.
 
13) Ako by ste tento pozorovací čas využili?
Ako som spomínal, som realista a asi by som prenechal môj čas mladším. Ako som spomínal, moje pracovné zameranie išlo trochu iným smerom ako je špičkové vedecké pozorovanie.
 
M. Vidovenec
 
14) Chceli by ste niekedy letieť do vesmíru?
Chcieť možno aj áno, ako som spomínal som realista. Aj keď sú už spúšťa ponuka komerčných letov do vesmíru, moje finančné možnosti sú limitované. Som zmierený s tým, že toto sa v mojom živote neudeje.
 
15) Máte nejaké astronomické sny?
Mal som jeden, vidieť južnú oblohu a zažiť tam astronomické pozorovanie. Toto sa mi splnilo, takže momentálne sú to prozaickejšie sny. Týkajú sa nášho pracoviska. Je to napríklad inštalácia nového projektora planetária, skvalitnenie pozorovacej techniky a pod. Niektoré tieto sny začínajú chytať konkrétnejšiu podobu a verím, že sa skôr či neskôr stanú realitou.
 
16) Čo by ste na záver odkázal našim čitateľom?
Snáď len jedna veta, ak majú nejaké sny, nech sa ich snažia naplniť aj navzdory mnohokrát neprajnému okoliu. 


Ďakujeme za rozhovor !