Kreslíme vesmír

Dnes si mnohí ľudia myslia že kreslenie Slnka, Mesiaca, planét a Deep sky objektov (DSO) je v dobe modernej techniky zbytočné. Ale nie je.

Kresby Slnka sa posielajú do centier a vyhodnocuje sa tam priemerné Relatívne (Wolfovo) číslo. Kresby Slnka, Mesiaca, planét a DSO slúžia na porovnávanie pozorovacích podmienok. Keď má niekto rovnaký ďalekohľad ako Vy, tak si s ním môžete porovnávať kresby, kvalitu ďalekohľadu, svetelné znečistenie a pod. A samozrejme väčšina astronómov si kreslí len tak pre radosť.

Pomôcky: Na kreslenie potrebujeme tvrdú a dostatočne veľkú podložku. OSvedčila sa mi podložka s klipom a nejlepšia je zatváracia, ktorá chráni papiere pred vlhkosťou. Potom potrebujeme vhodné svetlo. Svetlo musí byť dostatočne slabé na to aby nebránilo adaptácii na tmu a dostatočne jasné na to aby ste boli schopní rozlišovať detaily na obrázku. Osvedčila sa mi čelovka prekrytá červenou fóliou. Ďalej je vhodný papier s vopred pripravenými kolonkami a kruhom predstavujúcim zorné pole. Kolonky by mali obsahovať: Dátum, čas, miesto, fáza mesiaca, tmavosť oblohy, oblačnosť, pozorovacie podmienky, objekt, hodnotenie a komentár pozorovateľa ešte na mieste pozorovania a miesto pre orientáciu kresby (takýto formulár si môžete stiahnuť aj na našej stránke v rubrike "Dokumenty na stiahnutie"). Ešte potrebujete min. 3 dobre zastrúhané ceruzky. A na záver stoličku vhodnú k výške statívu, príp. pre detailistov aj držiak na podložku s papiermi.

Ako kresliť:

Otvorené hviezdokopy: Najprv si nakreslíme najjasnejšie hviezdy v zornom poli. Budú nám slúžiť ako oporné body. Potom pomocou týchto oporných bodov postupne detailne kreslíme zvyšok hviezdneho poľa. Malo by to trvať min. 20 min. odmenou za túto námahu bude bohaté hviezdne pole. Na najslabšie hviedy využívame periférne videnie. Ak uvidíme vo hviezdnom okolí nejaký hmlistý objekt zakreslíme ho a v atlase si ho skontrolujeme.

Čo sa týka kresieb je trochu problém s digitalizáciou. Pretože grafit (tuha) sa zle skenuje v skeneri. Ale tiež sa zle fotí fotoaparátom, pretože grafit sa leskne. Preto si každý musí nájsť svoj spôsob ako mu to najviac vyhovuje. A napokon sa kreby zvyknu tvoriť inverzné fotografie.