Kampaň Globe at Night

Svetelné znečistenie je vážnym celosvetovým problémom dnešnej civilizácie. Týmto problémom sa zaoberá aj projekt GLOBE at Night.

Ide o medzinárodný projekt, ktorý spája ľudí z celého sveta vo vedeckej kampani. Cieľom je zvýšiť povedomie každého z nás o dôsledkoch svetelného znečisteniaSvetelné znečistenie ničí nielen naše „právo na hviezdy“, ale rovnako poškodzuje rastliny a negatívne ovplyvňuje mnohé živočíchy na Zemi, netreba však zabudnúť ani na ľudské zdravie a v neposlednom rade ide o plytvanie energiou a v konečnom dôsledku financiami.

Počas ôsmich rokov projektu GLOBE at Night sa svojimi 100 tisícmi meraniami zapojili ľudia zo115 krajín sveta a každým rokom pribúdajú merania z nových krajín. GLOBE at Night sa tak stalo jednou z najúspešnejších osvetových kampaní o svetelnom znečistení na svete.

Takmer 93% pozorovaní v minulom roku bolo odoslaných z 20 krajín, takmer polovica všetkých bola odoslaná z USA (14% všetkých bolo z Arizony). Medzi ďalšie krajiny s najvyšším počtom pozorovaní patria India (viac ako 2000), tretie miesto patríJužnej Kórei (okolo 940 pozorovaní). Medzi ďalšie úspešné krajiny patria – Poľsko, Kanada, Maroko, Japonsko, Čile či Rumunsko.

Viac ako dve z piatich meraní ukazovali limitnú magnitúdu 3 – 4, čo je bežná hodnota v stredných až väčších mestách. 83% meraní bolo odoslaných z oblastí postihnutých svetelným znečistením a len 17% (menej ako 1 z 5 meraní) z oblastí odkiaľ je viditeľná na oblohe Mliečna dráha.

Ak sa chcete pridať aj vy, je to naozaj jednoduché. Stačí sa po západe Slnka, keď už je dostatočná tma (astronomická noc) v určených termínoch, pozrieť na oblohu, nájsť vytipované súhvezdia a porovnať skutočnú oblohu s mapkami.

Aj Vaše pozorovanie môže prispieť k monitoringu svetelného znečistenia!

Po odoslaní môžete svoje pozorovania porovnať s tisíckami ďalších z celého sveta. Porovnaním pozorovaní z centra mesta a jeho okraja, či vidieku sa každý môže sám presvedčiť o úrovni svetelného znečistenia v týchto miestach.

V roku 2014 bude kampaň GLOBE at Night prebiehať počas všetkých 12 mesiacov, v týchto termínoch:

20. – 29. január

19. – 28. február

21. – 30. marec

20. – 29. apríl

19. – 28. máj

17. – 26. jún

16. – 25. júl

15. – 24. august

15. – 24. september

14. – 23. október

12. – 21. november

11. – 20. december

 

 

Zapojte sa i Vy do tejto celosvetovej kampaňe  Informácie a podklady nájdete na :

globeatnight.svetelneznecistenie.sk/