Plánované udalosti

 
Dátum : Raketa/Teleso: Udalosť: Miesto štartu:
06.01.2015 Falcon-9  Štart nákladnej lode Dragon CRS-5 k stanici ISS  a družíc AggieSat 4 (LONESTAR2A)
 a Bevo 2 (LONESTAR 2B).
Kennedy Space Center
21.1.2015 Atlas-5 (551) Štart vojenskej komunikačnej družice MUOS 3.  Kennedy Space Center
22.1.2015 
Dnepr-1  
Štart družice na diaľkový prieskum KOMPSat 3A. Jasnyj
29.1.2015  H-IIA  Štart radarovej výskmnej družice
 IGS Radar Spare.
 Tanegašima Učú Sentá
29.1.2015
 
Delta-7320 Štart družice na diaľkový prieskum Zeme SMAP.  Wandenberg