Zápisník pozorovania planéty SS

Zápisník pozorovania planéty slnečnej sústavy

Zápisník pozorovania planéty slnečnej sústavy.docx (13926)

Možnosť kresby planéty.

Obsahuje kolónky pre najzákladnejšie informácie.

Tmavosť oblohy :   1 - úplne tmavá  (v SR iba NP Poloniny)       2- tmavá        3- Priemerná (na dedinách, v oblastiach cca. 10-15 km od mesta)        4- presvetlená        5- úplne presvetlená (Veľké mestá, vidno iba najjasnejšie objekty)