Zápisník pozorovania meteorov

Zápisník pozorovania meteorov

Zápisník pozorovania meteorov.docx (16113)

Obsahuje kolónky pre najzákladnejšie informácie.

Tmavosť oblohy :   1 - úplne tmavá  (v SR iba NP Poloniny)       2- tmavá        3- Priemerná (na dedinách, v oblastiach cca. 10-15 km od mesta)        4- presvetlená        5- úplne presvetlená (Veľké mestá, vidno iba najjasnejšie objekty)