Zápisník pozorovania Mesiaca

Zápisník pozorovania Mesiaca

Zápisník pozorovania Mesiaca.docx (14197)

Možnosť nákresu Mesiaca / nakreslenie polohy terminátora , mesačných útvarov

Obsahuje kolónky pre najzákladnejšie informácie.

Tmavosť oblohy :   1 - úplne tmavá  (v SR iba NP Poloniny)       2- tmavá        3- Priemerná (na dedinách, v oblastiach cca. 10-15 km od mesta)        4- presvetlená        5- úplne presvetlená (Veľké mestá, vidno iba najjasnejšie objekty)